DH Group – Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.

“Chim có tổ, người có tông”. Là con cháu Vua Hùng, dù ở đâu, làm gì thì trong tâm khảm mỗi người con đất Việt luôn hướng về nguồn cội.

Hôm nay ngày 10 tháng 3 âm lịch, Ngày giỗ tổ các vua Hùng, Toàn dân Việt Nam tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; thể hiện được tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, thương nòi, đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài chúc văn do giáo sư Vũ Khiêu soạn, có đoạn:

“…Chúng con nay
Sáu mươi bốn tỉnh thành: nhớ lại tổ tông
Năm mươi tư dân tộc: tìm về cội rễ!
Trăm con một bọc, yêu thương nhau ruột thịt chan hoà
Một gốc trăm nhành, gắn bó mãi keo sơn chặt chẽ

Dựng cơ đồ, chị ngã em nâng
Cơn hoạn nạn bầu thương lấy bí
Bốn phương: nam, bắc, tây, đông
Trăm họ: gái, trai, già, trẻ
Hân hoan muôn dặm trùng phùng
Kính cẩn một chầu đại lễ
Xin Tổ Vương vạn thế linh thiêng
Giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ…”

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.