Bán 14 lô đất Vĩnh Nam, Vĩnh Linh- Quảng Trị

  • Thửa đất:      tờ bản đồ số:
  • Diện tích/m2:  100m2 – 196m2
  • Giá bán: 450.000.000 (mỗi lô đất)
  • Mô tả: Vĩnh Nam- Vĩnh Linh, Quảng Trị
  • Tình Trạng: Đã có sổ
  • Ghi chú: Lô 1 và Lô 5 đã có chủ

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Năm 2018, Quảng Trị là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 57 về số dân, xếp thứ 55 về Tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 37 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 51 về tốc độ tăng trưởng GRDP.