Tổng cục Thuế: Thu ngân sách đạt hơn 544.000 tỷ đồng sau 4 tháng

Tổng cục Thuế hoàn thành 46,3% dự toán đề ra sau 4 tháng đầu năm 2022, riêng tháng 4 đạt 136.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục thuế, thu ngân sách tháng 4/2022 ước đạt 136.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 544.215 tỷ đồng, đạt 46,3 % dự toán. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 24.096 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán.

So với dự toán có 16/19 khoản thu sắc thuế đạt trên 35% dự toán. Trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp nước ngoài đạt 42,7%;

Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 49,3%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 43,7%; thu phí lệ phí ước đạt 36%; thu tiền cho thuê đất ước đạt 38,1%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 47,8Có 13/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả trên là do kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm, có 48.554 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm 2021. Cả nước có 12.465 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh những yếu tố khách quan tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì để có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế. Theo đó, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 11.087 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế tăng 23,16% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trong 4 tháng đầu năm là 8.168,32 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi được trên 10.000 đồng tiền thuế nợ đọng. Toàn ngành Thuế đã thực hiện thu nợ được 2.900 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2022 thu được 10.150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cho biết số tiền thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế thực hiện Nghị quyết số 406/NQ- UBTVQH15: giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tháng 12/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với doanh nghiệp, tổ chức; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; miễn thuế quý IV/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với hộ, cá nhân kinh doanh ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 là khoảng 5.174 tỷ đồng.

Đối với việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP (từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022): tổng số lệ phí trước bạ ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.500 tỷ đồng; giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ (từ 01/02/2022 đến 31/12/2022), tổng số thuế ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.200 tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13 ngày 31/12/2021 của UBTVQH (từ 01/01/2022 đến  31/12/2022): ước tính làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 480 tỷ đồng.

Đối với việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 120 ngày 24/12/2021 (từ 1/1/2022 đến 30/6/2022), tổng số thuế ước tính làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.