VCCI góp ý kiến về Dự thảo Thông tư của NHNN: Không nên cấm tổ chức tín dụng cho vay góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến về Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.